Ana Karneža: Mlade oči

Cover of the song "Mlade oči" originally sung by Ditka Haberl:

vocal: Ana Karneža
piano: Tomi Valenko